testowa.pl

Ad maiorem Dei gloriam

Aktualności


Tridum Paschalne
Zmartwychwstanie Pańskie
AD 2016


Triduum Paschalne składa się z trzech dni: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.
W Wielki Czwartek w godzinach wieczornych, kończy się okres Wielkiego Postu, wraz z rozpoczęciem uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej. W tym dniu wspomina się ustanowienie przez Jezusa dwóch ważnych sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Na zakończenie Eucharystii przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy, która upamiętnia Ogród Oliwny.
W Wielki Piątek wspominamy męczeńską mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawuje się żadnej Mszy świętej. Jednak sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas której najważniejszym momentem jest uczczenie i adoracja Krzyża świetego. Na zakończenie tej liturgii wystawia się Najswiętszy sakrament w postaci monstrancji owiniętej w przezroczysty welon i następnie umieszcza się Go w tzw. Bożym Grobie.Wielka Sobota to dzień, w którym cały Kościół trwa w modlitwie i ciszy przy Grobie Bożym. Tak jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się Mszy świętej. Dopiero wieczorem(Wigilia Paschalna) odprawiona jest uroczysta msza święta, która rozpoczyna świętowanie Wielkanocy.

Wielki Post 2016 AD

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17).


Święto Chrztu Pańskieg
10 stycznia 2016

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana...

Objawienie Pańskie 
Uroczystość
6 stycznia 2016

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana…Boże Narodzenie AD 2015


J 1, 1-5. 9-14 Słowo stało się ciałem
Słowa Ewangelii według świętego Jana:
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.Oto słowo Pańskie.

Wszystkich Świętych
1 listopada 2015

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana…

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Uroczystość
15 sierpnia 2015

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana”.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
4 czerwca 2015

“Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. który żyjesz i krulujesz..."

Uroczystość Najświętszej Trójcy
31 maja 2015

Boże, Ojcze, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić Tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana...

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
24 maja 2015

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana...

VII Niedziela Wielkanocna 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
17 maja 2015

Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje...

Triduum Paschalne
Wielkanoc
2015 AD


Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. 

Zmartwychwstanie Jezusa to centralne święto w roku liturgicznym. Poprzedza je uroczyste Triduum Paschalne.Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej.

Wielki Post
2015

Okres Wielkiego Postu ma przygotować Lud Boży do głębokiego przeżycia największych świąt -
Paschy, rozumianej jako Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie, obchodzonej w ramach Triduum Paschalnego. Centralnym momentem tego przeżycia ma być udział w Wigilii Paschalnej, połączonejz odnowieniem przymierza chrztu świętego. Przygotowanie to nie ma być tylko osobistym wysiłkiem każdego z nas, ale otwarciem się na Bożą łaskę. Przygotowanie to ma być nawróceniem i czynieniem pokuty przez post, a jeszcze bardziej przez czynną miłość. Pomocą w podjęciu tego wysiłku jest rozważanie Męki Pańskiej, czyli miłości zbawczej Chrystusa do nas. Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:
- Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich),
- Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),- Męka Chrystusa (Niedziela Pal-mowa i dwa ostatnie tygodnie).

Ofiarowanie Pańskie 
Święto
2 lutego 2015

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015

Drodzy Bracia i Siostry, zapraszam was do gorącej modlitwy o pełne zjednoczenie naszych Kościołów.
Błagajmy Pana, aby usunął przeszkody, które opóźniają drogę ku pełnej jedności.

Błagajmy Go, aby tym wszystkim, którzy współpracują dla osiągnięciazbliżenia, udzielił swego Ducha Świętego, który by ich doprowadził do całej prawdy, obdarzył ich miłością i uczynił cierpliwymi w dążeniu do jedności.

Błagając Go, abyśmy my, pasterze siostrzanych Kościołów stali się lepszymi narzędziami Jego planu, my, których Opatrzność wybrała w tej godzinie historii, abyśmy kierowali tymi Kościołami, abyśmy służyli zgodnie z wolą Pana i w ten sposób służyli jednemu Kościołowi, który jest Jego Ciałem.

Oby brzask nowego milenium mógł wzejść nad jednym Kościołem, który odnalazł pełną jedność, by lepiej mógł świadczyć wśród rozpętanych napięć świata o transcendentalnej Miłości Bożej, ukazanej w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie.
Bóg sam zna czasy i chwile. Z naszej strony czuwajmy i módlmy się, z Dziewicą Maryją, Matką Boga, która nie przestaje czuwać nad Kościołem swego Syna, tak jak czuwała nad Jego Apostołami. Amen.
Jan Paweł II

Święto Chrztu Pańskiego 
11 stycznia 2015

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana...

Objawienie Pańskie
6 stycznia 2015


Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana...

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Święto
28 grudnia 2014 


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem. Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z Niewiasty" prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą, i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.Boże Narodzenie
AD 2014


"Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo."
List do Galatów 4,4-5

J 1, 1-5. 9-14 Słowo stało się ciałem
Słowa Ewangelii według świętego Jana:
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 
2 listopada 2014

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
Zostaną po nich buty i telefon głuchy 
Tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
Najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego... 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą... 
Ks. Jan Twardowski

Uroczystość
Wszystkich Świętych
1 listopada 2014

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Uroczystość
15 sierpnia 2014

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego jedynego Syna, a dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą + spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, + przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego + Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

XIII Niedziela zwykła 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
29 czerwca 2014

Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci... Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego... Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
27 czerwca 2014

Boże, Ty raczyłeś nam dać największy dar – Najświętsze Serce Twego Syna. Udziel nam jeszcze tej łaski, abyśmy się z całego serca nawrócili do Serca Jezusa, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem, a my Twoim ludem na wieki. Amen.

Uroczystość Najświętszego Ciałą i Krwi Pańskiej
19 czerwiec 2014


Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Amen.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8 czerwca 2014

Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. Oświecaj i błogosław Ojca świętego, wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i błogosław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. O Duchu Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te dusze, aby umiały godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powołanie i strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata. O Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki: "Ojcze święty, spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie", przez Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Kościele zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą przemożną opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem serdecznej miłości. O Duchu miłości, spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość. Złącz poróżnione małżeństwa, pogódź zwaśnione rodziny, zbliż mających urazę do siebie. Niechaj pokój, miłość i jedność panuje w państwach, rodzinach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa i aby Ten, który powiedział: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali", poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
1 czerwca 2014

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia - być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. I chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że zawsze jest z nami.

Wszechmogący Boże, 
wniebowstąpienie Twojego Syna 
jest wywyższeniem ludzkiej natury, 
spraw, abyśmy pełni świętej radości 
składali Tobie dziękczynienie, 
i utwierdź naszą nadzieję, że my 
członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, 
połączymy się z Nim w chwale. 
Który z Tobą żyje...


Serce Jezusa dobroci i miłości pełne 
Nabożeństwa Czerwcowe AD 2014

Czerwiec - to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Przed nami nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego. W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami". Ta ideowa uroczystość nie cieszyła się początkowo przychylnością Stolicy Apostolskiej, która po długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 1856 r. dla Kościoła powszechnego.Dopiero papież Pius XII w setną rocznicę wprowadzenia kultu liturgicznego Najświętszego Serca Jezusowego, w 1956 r. napisał: "Jest naszym gorącym życzeniem, aby kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla wszystkich chrześcijan. Zadaniem tego kultu jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa swego Serca, by zostać z nami aż do końca wieków".W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.


Najświętszej Maryi Panny
 Królowej Polski
3 maja 2014 

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

Maj-miesiąc czci Maryi
maj 2014

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995).W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".

Kanonizacja dwóch papieży
Jana Pawłą II i Jana XXIII
27 kwiecień 2014

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i MaryjeZa Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Niedziela Miłosierdzia Bożego
27kwiecień 2014

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego
20 kwietnia 2014


Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy


Wielka Sobota
19 kwietnia 2014

W Wielką Sobotę, aż do późnego wieczora, nie odprawia się mszy św., podobnie jak w Wielki Piątek. Bardzo popularny jest natomiast tego dnia zwyczaj odwiedzania Grobu Pańskiego w kościołach.Przed południem święci się pokarmy (na zdjęciu / fot. AIF), a wieczorem rozpoczyna się Wigilia Wielkanocna - uroczysta msza, która w Kościele katolickim należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.Poprzedza ją poświęcenie ognia i wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na koniec uroczystości Wielkosobotnich rozbrzmiewa uroczyste "Alleluja", a bicie dzwonów obwieszcza Zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielką Sobotę przed kościołem kapłan krzesze ogień i wypowiada słowa modlitwy, w której Chrystus nazywany jest "prawdziwym kamieniem węgielnym", udzielającym wiernym "ognia światłości". W modlitwie jest też prośba o wypełnienie się wszelkich znaczeń Świąt Wielkanocnych.Ogień jest symbolem Chrystusa, a iskra, wykrzesana w ten wieczór, oznacza Jego wyjście z grobu i przejście do odmiennego życia. Od poświęconego ognia zapala się świecę paschalną, od paschału - po wniesieniu do kościoła - wszystkie lampy i świece w ciemnej do tego momentu świątyni. Rozpoczyna się msza św., po zakończeniu której wierni, jeżeli mają taką możliwość, zanoszą poświęcony ogień z płonącymi świecami do swoich domów; dawniej zapalali od niego wygaszone wcześniej w domach światła, a nawet paleniska w piecach.Symbolika wody w chrześcijaństwie jest również bardzo wymowna i bogata w treści. Woda to przede wszystkim źródło życia - znak odrodzenia ducha i ciała, znak śmierci, ale i zmartwychwstania, oczyszczenia, prawdy, łaski i zbawienia. Woda jest symbolem Ducha Świętego, którego w hymnie "Veni Creator" nazywa się "fons vivus - źródło żywe"; ma odwracać choroby, udzielać łask i zapewniać bezpieczeństwo. W Wigilię Wielkanocy kapłan święci wodę i odmawia specjalną modlitwę, w której przypomina przemianę wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, przejście Chrystusa po tafli jeziora, mówi o krwi i o wodzie, które wypłynęły z boku ukrzyżowanego Jezusa, a także o nakazie chrztu. Następnie zanurza świecę paschalną w wodzie chrzcielnej i czyni znaki przemiany wody w sakramentalny symbol, którego znaczenia są w zapisanym zdaniu wypowiedzianym przez Chrystusa do Samarytanki: "Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki".

Wielki Piątek Męki Pańskiej
18 kwietnia 2014

Jest dniem ścisłego postu, głębokiej zadumy nad istotą ludzkiego życia i rozważaniem męki Jezusa Chrystusa. Męki krzyża, która całemu światu dała nadzieję zbawienia. To jedyny dzień bez Mszy świętej - odkryty ołtarz pozostawiony bez obrusu uderza nas swą nagością - taka zmiana oznacza, że stało się coś niedobrego. I tak pozornie, dla laika, jest to dzień zwycięstwa śmierci nad życiem, grzechu nad dobrem i nienawiści nad miłością. Ale nie na długo. Wiemy, że "żyw jest śmierci zwyciężyciel" - zburzył po trzech dniach przybytek, by odbudować swym zmartwychwstaniem świątynię wiary w nas wszystkich. W tym szczególnym dniu Kościół koncentruje się na krzyżu, gdzie dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. Odsłaniamy długo zakryte fioletową draperią krzyże, by w sposób wyjątkowy oddać mu cześć w jego adoracji. Całując krzyż dajemy świadectwo, że jest to znak zbawienia ("Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata") dla wszystkich, którzy go podejmą w swym życiu. Jedyną bowiem drogą do nieba jest krzyż, a śmierć - tylko pośrednim etapem życia.

Wielki Czwartek
17 kwietnia 2014
Wielki Czwartek jest przede wszystkim rocznicą ustanowienia sakramentów Ołtarza i Kapłaństwa. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawia się uroczystą wieczorną Mszę Św., w czasie której kapłani i wierni przyjmują Komunię św. z rąk biskupa lub kapłana odnawiającego przy ołtarzu ofiarę Nowego Zakonu. Eucharystia ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy jest owocem i uobecnieniem ofiary krzyżowej. Stąd słusznie chlubimy się krzyżem w Antyfonie na wejście i w Graduale wieczornej Mszy. W Lekcji poucza nas św. Paweł, że sprawowanie Eucharystii jest opowiadaniem śmierci Pańskiej. Chleb i wino, które Pan Jezus wybrał na postacie Najświętszego Sakramentu, symbolizują zjednoczenie. Wiele ziaren łączy się w jednym chlebie, sok wielu winogron tworzy wino. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus podkreślił ważność przykazania miłości bliźniego, a w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o wzajemną miłość między członkami Kościoła. W czasie Mszy św. celebrans konsekruje oprócz hostii mszalnej komunikanty przeznaczone do Komunii duchowieństwa i wiernych, a w Polsce także hostię przeznaczoną do wystawienia w Bożym Grobie. Jest życzeniem Kościoła, aby wierni licznie przystępowali w dniu dzisiejszym do Komunii świętej i oddawali się uczynkom miłości chrześcijańskiej.

Niedziela Palmowa
13 kwietnia 2014


Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana…

«Hosanna Synowi Dawida. 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokościach»


Środa Popielcowa
5 marca 2014

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana...

Środa Popielcowa Początek Wielkiego Postu. Kolekta dzisiejszego dnia zatem wprowadza w ten okres, to pierwsza modlitwa, którą w nim wypowiada kapłan podczas Eucharystii. To nie może być pozbawione znaczenia. Post to nie tylko fiolet, smutek i popiół. To przede wszystkim świętość, wszak modlitwa wyraźnie mówi o „świętym poście”. A to, co święte musi być oddzielone od tego, co takim nie jest. Znamy to z historii kultury – walka karnawału z postem. Ponadto przypomniany zostaje jeden z wymiarów tego okresu – pokuta. Obok chrztu jest ona w Wielkim Poście priorytetem. Wyrzec się, aby się wzmocnić. Znamy to ze św. Pawła – zawodnicy odmawiają sobie wszystkiego, byle tylko wygrać w zawodach, a my? Pokuta pomaga zachować wolność od wszystkiego, co nas otacza. Chrzest natomiast, olej, którym podczas niego zostaliśmy namaszczeni, jest symbolicznym nasmarowaniem zapaśnika tak, aby mógł łatwo wyrwać się z ramion przeciwnika. Wielki Post już rozpoczęty, walka trwa, a ja? Czy odważę się podjąć wyzwanie i razem z Bogiem walczyć jeszcze bardziej o własne zbawienie?...

Wielki Post
AD 2014

Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu. Jest to czas przygotowania do Wielkanocy/ Wielkanoc jest liturgicznym przeżyciem największego i fundamentalnego wydarzenia chrześcijaństwa — Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi.Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. W tradycji Kościoła Wielki Post był też okresem intensywnego przygotowania katechumenów do chrztu, który otrzymywali w Wielkanoc.Hymny liturgiczne następująco wyrażają istotę tego okresu: „Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy” albo w innym miejscu: „Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci”.Minimum praktyk pokutnych na Wielki Post zostało wyznaczone przez prawo kościelne. Jednakże cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy.Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne

Ofiarowanie Pańskie
Święto
2 lutego 2014

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014
18–25 stycznia


Hasło tygodnia: Czyż Chrystus jest podzielony?
(1 Kor 1,1–17)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu do Koryntian 1,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Kanady.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Razem… jesteśmy powołani do świętości
Dzień 2: Razem… dziękujemy za Bożą łaskę w innych
Dzień 3: Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru
Dzień 4: Razem… potwierdzamy, że Bóg jest wierny
Dzień 5: Razem… jesteśmy wezwani do współuczestnictwa
Dzień 6: Razem… poszukujemy porozumienia
Dzień 7: Razem… należymy do ChrystusaDzień 8: Razem… głosimy Ewangelię
"Drodzy Bracia i Siostry, zapraszam was do gorącej modlitwy o pełne zjednoczenie naszych Kościołów.Błagajmy Pana, aby usunął przeszkody, które opóźniają drogę ku pełnej jedności.
Błagajmy Go, aby tym wszystkim, którzy współpracują dla osiągnięciazbliżenia, udzielił swego Ducha Świętego, który by ich doprowadził do całej prawdy, obdarzył ich miłością i uczynił cierpliwymi w dążeniu do jedności.Błagając Go, abyśmy my, pasterze siostrzanych Kościołów stali się lepszymi narzędziami Jego planu, my, których Opatrzność wybrała w tej godzinie historii, abyśmy kierowali tymi Kościołami, abyśmy służyli zgodnie z wolą Pana i w ten sposób służyli jednemu Kościołowi, który jest Jego Ciałem.Oby brzask nowego milenium mógł wzejść nad jednym Kościołem, który odnalazł pełną jedność, by lepiej mógł świadczyć wśród rozpętanych napięć świata o transcendentalnej Miłości Bożej, ukazanej w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie.Bóg sam zna czasy i chwile. Z naszej strony czuwajmy i módlmy się, z Dziewicą Maryją, Matką Boga, która nie przestaje czuwać nad Kościołem swego Syna, tak jak czuwała nad Jego Apostołami. Amen."
Jan Paweł II

Chrzest Chrystusa 
Święto
12 stycznia 2014


Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana...

Objawienie Pańskie
6 stycznia 2014


Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, + spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
+ który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Święto Ubogich Pasterzy
5 stycznia 2014

Pasterze mili, coście widzieli?
Widzieliście maleńkiego,
Jezusa narodzonego,
Syna Bożego, Syna Bożego.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia 2014


Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Amen.

Witaj Nowy 2014 Roku


Czego mam ci życzyć w tym Nowym Roku?
Czy skarbów ziemskich?
Czy pieśni o wiosennym czasie,
przyjemności i śmiechu?
Czy drogi kwiatami usłanej,
niebios zawsze przejrzystych?
Czy to wszystko zapewniłoby ci szczęśliwy nowy rok?
Czego więc mam ci życzyć?
czy można znaleźć coś co dałoby ci prawdziwe szczęście
przez cały rok?
Gdzie jest skarb
trwały i drogocenny
który zapewni ci
szczęśliwy nowy rok?

Życzę ci więc wiary co wzrasta
krocząc w światłości
nadziei co obfituje
szczęśliwej i radosnej,
miłości co będąc doskonałą
usuwa wszelką bojaźń
to zapewni ci
szczęśliwy nowy rok!

Pokoju w Zbawicielu,
odpoczynku u Jego stóp
uśmiechu Jego Oblicza
promiennego i świetlanego,
radości z Jego obecności!
Chrystusa co raz bliższegoto co zapewni
szczęśliwy nowy rok!


Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
29 grudnia 2013

Modlitwa do Świętej Rodziny:
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.
Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Uroczystość Bożego Narodzenia

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
W uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko wspominamy fakt przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zanurzamy się w tajemnicy Bożego Syna. Wyznajemy, że jest On „z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Mało tego. Nasze Credo podpowiada, że Chrystus dla „nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Pan Bóg w nieodgadniony sposób stworzył ludzi. W jeszcze bardziej przedziwny sposób rozpoczyna dzieło zbawienia człowieka. Zaczyna się ono narodzinami Pana Jezusa, który jest do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. W Jego osobie dochodzi do niepojętej dla nas wymiany. Oto Bóg przyjmuje naszą ludzką naturę z jej wszystkimi ograniczeniami. Staje się jednym z nas, by umożliwić nam udział w swojej Boskiej naturze. W osobie Jezusa oglądamy Boga w widzialnej postaci. Chrystus przynosi nam nowe życie. On przywraca nam utracone Boże dziecięctwo. Wyzwala nas z niewoli grzechu, by obdarzyć swoją wolnością. Dlatego też świętować Boże Narodzenie to nic innego jak nieustannie starać się o to, by upodabniać się do Bożego Syna. Mamy otworzyć się na działanie Bożej łaski i wzrastać we wzajemnej miłości. Wielbimy dziś Boga za to, że przemawia do nas przez swojego Syna.
 „Panie, wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną i zgromadzoną w dzisiejszą uroczystość narodzenia Twego, aby chwałę Twoją rozgłaszać. Daj jeńcom odkupienie, przywróć wzrok ślepym, udziel grzesznikom przebaczenia, albowiem przyszedłeś nas zbawić. Spojrzyj ze świętego nieba i oświeć lud Twój, który całym sercem ufa Tobie, Zbawicielu świata”. 

Życzenia Bożonarodzeniowe 
AD 2013

W ten wigilijny wieczór, wpatrujemy się w niebo w poszukiwaniu symbolu światła betlejemskiego. Jak niegdyś Trzej Mędrcy wpatrujący się w światło nadzie i zbawienia,poszukujemy Nowonarodzonego Pana, który od ponad dwóch tysięcy lat przychodzi na ziemię nieustannie, aby zamieszkać w nas, w naszym ludzkim życiu. Gdy rodzi się Zbawiciel, każda ludzka moc staje się niemocą. Maleńka Dziecina zamyka wieczność w czasie nadziei, którą niesie. Bóg jest obecny w każdym z nas, szczególnie w samotnym, chorym, bezdomnym człowieku. W tych sercach gwiazda nadziei świeci najjaśniej, a Chrystus znajduje w nich szczególne mieszkanie. Niech nasze serca będą proste i ubogie jakżłóbek betlejemski, bo to ubóstwo ubogaca i niesie nadzieję zbawienia. Niech te radosne Święta otworzą drzwi Twego serca Nowonarodzonemu Panu, aby mógł zamieszkać w nim na wieki
Kliknij, aby edytować treść...Pan blisko jest...
Adwent 2013Adwentowy wieniec a w nim świece cztery
stają się symbolem wymownej radości
kiedy Dziecię Boże do serca zapuka
przyjąć nam Go trzeba w pełnej gotowości
Zapalona świeca w niedzielny poranek
pierwszym jej promieniem serce nam ogrzeje
a kolejne znacząc niedziele Adwentu
przyniosą dla świata ukryte nadzieje
Odmienią czekanie adwentowej ciszy
niepojęta radość świat ogarnie cały
gdy Noc Wigilijna zapłonie ich światłemi 
pobłogosławi nam Zbawiciel mały

XXXIV Niedziela zwykła 
Uroczystość Chrystusa Króla
24 listopada 2013

Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Jest to zarazem uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po Soborze Watykańskim II, ustalono jej obchód na zakończenie roku liturgicznego. Liturgia słowa, poczynając od Księgi Daniela i kończąc na Ewangelii według św. Jana, porusza temat Bożego panowania. „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” – pisze prorok w Księdze Daniela na kilka stuleci przed pojawieniem się Jezusa z Nazaretu. Wtóruje mu autor Psalmu 93: „Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan odział się w potęgę i nią się przepasał…” oraz „Twój tron niewzruszony na wieki, Ty od wieków istniejesz, Boże…”. Prawdę o Bożym panowaniu potwierdza Księga Apokalipsy św. Jana, gdzie czytamy o Synu Bożym: „Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi”. W Ewangelii zaś według św. Jana Pan Jezus stwierdza wprost w rozmowie z Piłatem: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

11 listopad 2013
95 rocznica odzyskania niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. 


1 LISTOPADA 2013
Uroczystość Wszystkich Świętych

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest nie pewne. W ciągu lat wysuwano kilka hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w średniowieczu Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. Róża była w średniowieczu ulubionym symbolem Matki Bożej. Nazwę różaniec wyjaśnia też rozpowszechniony w kilku krajach Zachodu zwyczaj używania tego słowa na określenie pewnego ważnego składnika średniowiecznego stroju lub ozdoby: wieńca nakładanego na głowę. W XIII w. przeniesiono świecki zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu obyczajowość styka się legendą O wieńcu z róż dla Maryi czy O mnichu i wieńcu z róż. Zgodnie z nią pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w wiedzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowałaby się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec.
   Na powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj odmawiania przez mnichów Psałterza. We wczesnym średniowieczu jednak nieliczni posiadali rękopisy z Psalmami i byli wstanie zrozumieć ich łacińską wersję. Pozostali co najmniej od X w. mieli zwyczaj odmawiać w miejsce Psalmów odpowiednią liczbę "Ojcze nasz" lub późnej od XII w. także "Zdrowaś Maryjo". Pierwsze znane świadectwo powtarzania "Zdrowaś Maryjo" pochodzi najwcześniej z IX w., a w XIII w. powszechne stało się powiązanie tej modlitwy z "Ojcze nasz". Od XIV w. zaczęto dodawać do Ave imię Jezus oraz końcowe Amen. W ten sposób "Zdrowaś Maryjo" stało się we właściwym sensie modlitwą do Jezusa, gdyż zostało związane z kultem Imienia Jezus. Konkretna forma tej modlitwy z medytowaniem poszczególnych tajemnic rozwinęła się w początku XV w. w trewirskim klasztorze kartuzów św. Albana. Natomiast w 1573 r. Grzegorz XIII ustanowił na pierwszą niedzielę października uroczystość różańcową.
   Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Zarówno struktura jak i treść tajemnic mają korzenie biblijne. Z ewangelicznej struktury wynika chrystocentryzm różańca, który wiąże się z wymiarem mariologicznym i eklezjalnym, gdyż celem tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest "matką członków Chrystusowych". W pewien sposób Kościół patrzy na życie i działanie Jezusa z perspektywy Maryi.

Podwyższenie Krzyża Świętego
14 września 2013

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2013
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały
ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw,  abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana… 

Przemienienie Pańskie
6 sierpnia 2013

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna
potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka
czeka Twoje przybrane dzieci, + spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego
umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Świętych Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca 2013

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze,
uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą,
zaparcie się samego siebie,
cierpliwość w przeciwnościach,
gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków,
czystość serca,
oddanie się woli Bożej
i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.


Najświętszego Serca Pana Jezusa
(7 czerwiec 2013) oraz
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
(8 czerwiec 2013)


Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie moje modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego
na wynagrodzenie za wszystkie grzechy nasze i w tych wszystkich intencjach w jakich siebie nieustannie ofiarujesz w najświętszej Ofierze ołtarza.  Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Spotkanie Młodych
Lednica 2013
Zapraszamy!

30 maja 2013
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 
  Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała,
aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

„Ja jestem chlebem żywym. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”
– przyjdź więc do Mnie dziś i przyjmij mój Chleb – prawdziwy pokarm i Krew– prawdziwy napój, i pozwól, bym Ja żył w tobie, trwał w tobie. Stań
się cichym schronieniem dla Mnie. Zjednocz się ze Mną; niech w twoich żyłach płynie moja Krew, a Ciało moje będzie pokarmem niosącym życie. 

26 maja 2013
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dziś jest czas, byś oddał Mi chwałę za obecność w twoim życiu, w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Przychodzę do ciebie, by pomóc ci zgłębiać
tajemnicę Trójcy. Byś zatrzymał się nad nią, pochylił i kontemplował. Przychodzę, byś szukał we Mnie siły do życia w miłości. Chcę zachęcić
cię do odważnego pójścia za Mną, mając za przewodniczkę moją Miłość i wiarę, którą nosisz w sercu, otrzymaną na chrzcie św. Idź za Mną co dniaz pewnością, że kieruję twoimi krokami i otaczam cię opieką. Nie pozwolę, by twoja noga się potknęła. Jestem Bogiem miłosiernym i
łaskawym, cierpliwym i bogatym w miłość. Twoim umiłowanym Bogiem. Idź za Mną, bo beze Mnie nie ma w tobie życia, pokoju i jedności. Idź za Mną, by zgłębiać Tajemnicę Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Idź za Mną, by uczyć się żyć miłością, bo – jak uczył bł. Jan Paweł II – jest to konkretny znak wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. „W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi
wspólnoty i solidarności”. Módl się wezwaniem Dionizego Areopagity, teologa Wschodu: „Trójco ponadistotna, nieskończenie Boska i dobra, strażniczko Bożej mądrości chrześcijan, zaprowadź nas ponad wszelką światłość i ponad to wszystko, co nieznane, na najwyższy szczyt mistycznych Pism, tam, gdzie proste, absolutne i niezniszczalne tajemnice teologii jawią się w świetlistym cieniu milczenia”. Pragę dać ci łaskę odkrycia, że mieszkam w ciszy – Świętym Milczeniu mojej Miłości wyrażonej przez miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pragnę, by w twoim sercu była obecna Miłość , Syna i Ducha Świętego –na wzór mojego Serca przebitego włócznią. 

Życzenia dla naszych Mam
26 maja-Dzień Mamy    Kościół dziękuje za wszystkie kobiety i za każdą z osobna...Kościół  składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego „geniuszu” w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu Bożego,za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości.Szacunek Boga dla kobiety wyraził się poprzez obdarzenie macierzyństwem Maryi, oraz zaproszeniem każdej kobiety do współdziałania z Bogiem, w tworzeniu nowej istoty ludzkiej.Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcenie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie Macierzyństwo, które jest misją szczególnej odpowiedzialności i służby życiu. Uzmysłowienie sobie swej roli prowadzi kobietę do odkrycia, że to jej zostało powierzone to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Na mocy swej macierzyńskiej misji staje się ona strażniczką życia. Z okazji Dnia Matki wszystkim powołanym do macierzyństwa i tym, które to powołanie realizują składamy najserdeczniejsze życzenia, abyście na wzór Maryi – Matki wszystkich matek każdego dnia stawały się darem z siebie dla innych.

19 maja 2013
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


Bardzo chciałbym, byś dzisiaj usłyszał szum z nieba i poczuł uderzenie wiatru. Bo przecież i nad twoją głową pojawi się język z ognia i spocznie na tobie Duch Święty. I zostaniesz napełniony mocą i pełnią
radości. Musisz tylko uwierzyć; sercem uwierzyć, że to właśnie dzisiaj się stanie i będziesz miał w tym udział. „Upijesz się” Duchem Świętym i zobaczysz, że niczego bez Jego pomocy nie możesz zrobić. On napełni cię miłością i rozpali serce. Stanie się najmilszym gościem twojej duszy. Ale Ja dziś proszę cię o wiarę w moc Bożego Ducha; proszę, byś otworzył zamknięte „drzwi” swoich oczu, uszu, serca, bo chcę przyjść do ciebie i dać ci Pocieszyciela.Potrzebuję jednak twojej zgody; twojego tak, bym mógł pokazać ci moje ręce i bok przebity włócznią. Z moich Ran płynie dla ciebie pokój i pewność oddania wszystkiego, byś znalazł siłę do dobrego życia i naśladowania Mnie. Złącz się dziś z Uczniami i Matką
jednomyślnie na modlitwie; trwaj w Wieczerniku i czekaj na coś wielkiego. Wieczernik...dom modlitwy...dom oczekiwania...na coś wielkiego... Wieczernik...dom narodzin Kościoła i nowych serc Uczniów przy Sercu Maryi.Bo wielki i potężny jest mój Duch, który przychodzi dziś w „szumie wiatru” modlitwy całego Kościoła; który przeżywa na nowo swoje narodzenie w Wieczerniku. Módl się dzisiaj, trwając przy Sercu Maryi – Przybytku Ducha Świętego o wiarę w moc Ducha, który naprawdę dziś do ciebie przychodzi. Proś, by był On dla ciebie słodkim tchnieniem duszy iutuleniem w bólu. Proś, byś wierzył głęboko, że bez Jego mocy nie
umiesz się modlić tak jak trzeba. I proś, byś stał się z Nim jedno; byś był Jego świątynią; byś co dnia umiał czekać na Jego tchnienie.

12 maja 2013
Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego


Widziałem, jak patrzyłeś dzisiaj w niebo, patrzyłeś, jak wstępowałem do Ojca. Było was wielu na górze, ale wszyscy stali w ciszy. We Wniebowstąpieniu najważniejsza jest cisza Cisza pełna miłości w domu Ojca
i cisza pokoju w sercach które zostały
na ziemi Pokój miałeś w sercu i pewność moich słów: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.Moje
spojrzenie niech stanie się dla cie-bie jak rosa i jasny promień słońca. Spojrzenie z góry Tabor i z góry mojego wstąpienia do nieba. Spojrzenie, w którym zawsze możesz schować się przed złym światem. Patrzę na ciebie z miłością. Wtedy tylko kochać potrafisz. Moje spojrzenie przekonuje cię, że nie mam względu na to, jak bardzo często upadasz. Kocham cię dlatego, że jesteś iże się podnosisz. I choć często zniekształcasz mój obraz w sobie, nie przestaję kochać, a nawet kocham jeszcze bardziej, bo wiem, jak bardzo
potrzebujesz Mnie i mojego miłosnego spojrzenia. Patrz więc na Mnie wstępującego do nieba, powtarzając w sercu: Tylko Bóg! Tylko Bóg! Tylko Bóg! Patrz w niebo, bo tylko stamtąd możesz spodziewać się pomocy, i oddaj Mi pokłon. Bo jestem z tobą zawsze, aż do skończenia świata. Nie jesteś sam, gdy pragniesz głosić i wprowadzać w życie Ewangelię Miłości.Zawsze wracaj do mojego Ojca, do którego Ja idę dziś, do Jego kochanych
ramion, byś dla wszystkich był znakiem – żywym i przekonującym – Jego miłosiernej Miłości. Czekam każdego dnia na twoje spojrzenie, na spotkania z tobą. Patrz w niebo, bo wtedy wiem, że ty ciągle o Mnie pamiętasz i pozwalasz, bym uważnie patrzył na twoje życie. Pamiętaj, że Ja jestem z tobą aż do skończenia świata. 

3 maja 2013
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
 Głównej Patronki Polski
.

Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam!

  Maj jest szczególny dla polskiej religijności maryjnej, a to ze względu na cześć, jaką oddajemy w tym czasie Najświętszej Panience. Gromadząc się w kościołach, przy krzyżach i pięknie przystrojonych kapliczkach przydrożnych na nabożeństwa majowe, popularnie zwane majówkami, śpiewamy Litanię Loretańską. Mocnym akordem jest zwykle 3 maja – uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Główne
obchody będą odbywały się w sanktuarium narodu polskiego na Jasnej Górze, gdzie jak chyba nigdzie indziej czujemy się Polakami i szczególnego znaczenia nabierają słowa takie, jak: „ojczyzna”,
„patriotyzm” czy „wierność”. 3 maja obchodzimy też kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą tak się chlubiliśmy (była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie – po Stanach Zjednoczonych) i do której nawiązywaliśmy przez wieki, zarówno pod zaborami, jak i w odrodzonej już Polsce.
  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do naszej burzliwej historii, w której losy Ojczyzny i nas samych powierzaliśmy opiece Maryi, tak bardzo wierząc w Jej wstawiennictwo. Trzeba tu przypomnieć: bohaterską obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., która oprócz znaczenia politycznego miała również, a może przede wszystkim, znaczenie religijne, kiedy to mimo podziałów między szlachtą i chłopstwem pod skrzydłami Maryi daliśmy zwycięski odpór przeważającej sile wojsk Karola Gustawa X; śluby króla Jana Kazimierza wkatedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 r. przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, kiedy to oddał on kraj we władanie Maryi, ogłaszając Ją Patronką Królestwa Polskiego słowami: „Wielka Boga Człowieka Matko, Dziewico Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz, za łaską Syna Twojego, Króla królów a Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem król, do przenajświętszych stóp Twych upadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw
moich obieram. Tak samo siebie, jak i moje Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie (…) oraz wojska obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i miłosierdzia (…) pokornie przyzywam” (o. Augustyn Kordecki, „Nowa
Gigantomachia”) oraz uchwalenie w 1791 r. Konstytucji 3 Maja. Od tej pory polscy katolicy uznali Maryję za swą patronkę i opiekunkę, biorąc Ją sobie niejako na własność. O oficjalne
zatwierdzenie Maryi jako Królowej Polski i ustanowienie Jej święta biskupi polscy zwrócili się do Stolicy Apostolskiej dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po I wojnie światowej, a na datę obchodów zaproponowali 3 maja. Spowodowane było to m.in. tym, że
reformy uchwalone w Konstytucji 3 Maja realizowały część ślubowań złożonych przez króla Jana Kazimierza we Lwowie. Święto to dla Kościoła w Polsce w 1920 r. zatwierdził papież
Benedykt XV, ale datę jego obchodzenia wyznaczył na 1 kwietnia. To dzięki papieżowi Piusowi XI obchodzimy je – od 1923 r. – 3 maja. Warto dodać, że na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego papież Paweł VI w 1969 r., po reformie liturgicznej, podniósł je do rangi uroczystości. 

1 maja 2013
Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika


Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci
skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia,
od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym
urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Maj - miesiąc Maryi

Trudno na początku maja nie przypomnieć, że wkraczamy w miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi, Oblubienicy Józefa Patriarchy. Kościół najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi. Maj, polski maj!

(...) Wszystko mówi dziś do Ciebie,
Głosy ludzkie, kwietne, wietrzne
 I doczesne, i przedwieczne,
Wszystko się u stóp Twych kaja,
                                                                    Pąki w sadach, ziarna w glebie,
                                                                      Wszystko garnie się do Ciebie,
                                                                      Ty gwiaździsta Pani Maja...!

WSPÓLNOTA WIARY
NOWY MIESIĘCZNIK W KOŚCIELE
numer MAJOWY

Pobierz gazete


8 kwietnia 2013
Zwiastowanie NMP  W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi pamiątkę zstąpienia anioła Gabriela, który zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Mesjasza. Tego samego dnia Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej, mocą Ducha
Świętego przyjął ludzkie ciało i ludzka duszę, i stał się Synem Maryi. Jest to święto podwójne: zwiastowanie macierzyństwa Najświętszej Maryi
Pannie i Wcielenie Syna Bożego. Anioł zwiastował tę wieść dziewicy z Nazaretu, która sama uważała się za najmniejszą i najpokorniejszą z cór Syjonu, a jednak to właśnie Ją wybrał Stwórca na Najświętsza wśród
niewiast. 

7 KWIETNIA 2013
II Niedziela Wielkanocna
Miłosierdzia Bożego

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

2 kwiecień 2013 21:37 To już ósma rocznica narodzin dla Nieba Jana Pawła II


Modlitwa o kanonizację Bł. Jana Pawła II:

 Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziekujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogędo osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Christus resurrexit!
Resurrexit Vere!
Wielkanoc AD 2013Wesoły nastał dzień,
Słońce wyszło z chmury.
Zmartwychwstał Chrystus Pan,
skruszył śmierci mury.

Trzy dni w grobie leżał
zawinięty w chusty.
Trzy Maryje poszły,
zastały grób pusty.

Alleluja, allelu, allelu, allelu.
Alleluja, allelu, alleluja.

Z grobu wstał i żyje.
Raduje się ziemia.
Otrzyjcie z oczu łzy.
Śmierci wiecznej nie ma.

Przewrotny życia wróg,
szatan, pokonany
Oto zakrólowałJezus - Pan nad Pany!Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragne Wam życzyć, aby ten czas był czasem przemiany serc. Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. Życzę Wam, aby Zmartwychwstanie dokonało się w Waszych sercach i aby dokonywało się każdego dnia.
 Radosnego Alleluja!
List Pasterski
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Sylwestra Bigaja na Wielkanoc 2013

Zapraszamy do lektury:


Święte Triduum Paschalne
AD 2013


Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną
Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz
liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie
słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak
to się często przyjmuje, poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego.

Liturgia Wielkiego Czwartku
Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Trzeba podkreślić, że żaden dzień z życia Pana Jezusa nie został tak dobrze udokumentowany, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Jest to uderzająca pieczołowitość Ewangelistów. Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Liturgia tego dnia wyraźnie je wyodrębnia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej dokonuje się obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy - ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.
Liturgia Wielkiego Piątku
Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz
skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela
się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament chorych, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Można by rzec, że to dzień przebaczenia i powszechnej amnestii.Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego
Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.
Wigilia Paschalna
Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem w sobotę, ale nie wcześniej jak po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa
"wigilia", która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza tyle co "przejście". Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe
i ostateczne przejście od śmierci do życia. Dla ścisłości należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od określenia Wigilia Paschalna, które oznacza obrzędy sprawowane w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, samo słowo "pascha" dziś
dotyczy nie tylko Wigilii Paschalnej lub Niedzieli Wielkanocnej, ale całego Triduum.
Liturgia Wielkiej Soboty trwa dość długo, bo dotyczy tego, co najważniejsze - całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy,kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Wierni, pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach,
starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, gdy powróci, aby zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę.
Liturgia tej nocy ma cztery części:
- obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;
- liturgia słowa, którą tworzy aż dziewięć czytań (ukazują one wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan, wtedy też rozlega się potrójne, radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie);
- liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a w niektórych kościołach obrzęd chrztu i bierzmowania;
- liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołuwszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
Pamiętajmy o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii i starajmy się jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

NOWY MIESIĘCZNIK W KOŚCIELE


W imię Boże startujemy. Nasi Drodzy Przyjaciele! Z dniem dzisiejszym debiutuje nasza kościelna gazeta . Oddajemy dla Was elektroniczną wersję Miesięcznika "WSPÓLNOTA WIARY "

Pobierz gazete:


Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglioqui sibi nomen imposuit Franciscum   

Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który od 13 marca jest 266. biskupem Rzymu i który przybrał imię Franciszek, ma 76 lat i przez ostatnie 16 lat był metropolitą swego rodzinnego miasta - Buenos Aires. Do 2011 przed dwie trzyletnie kadencje był przewodniczącym episkopatu swego kraju. Jest pierwszym Argentyńczykiem i w ogóle mieszkańcem Ameryki, a także pierwszym jezuitą, który został wybrany na najwyższy urząd w Kościele katolickim. Również jako pierwszy przybrał imię Franciszek
Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Twojego sługę Franciszka widzialną głową Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia i daj pociechę w cierpieniach. Spraw, aby przyczynił się do pokoju całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludów i narodów. Daj także, aby za jego pontyfikatu wszyscy ludzie poczuli się dziećmi Jednego Ojca, a między sobą braćmi, by z powierzchni ziemi zniknęły wojny, a z serc ludzkich nienawiść, która jest ich źródłem. Amen.
                                                                                               Toronto, 13.03.2013

Jego Świątobliwość

Papież FranciszekWasza Świątobliwość

W chwili , kiedy cały świat katolicki zwraca swe oczy w geście dziękczynienia ku Bogu w Trójcy Jedynemu za dar następcy Piotrowego w osobie Waszej Świątobliwości również ja , Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie ,pragnę dołączyć do tego dziękczynienia . 

W imieniu naszego Kościoła pragnę złożyć na ręce Waszej Świątobliwości najszczersze gratulacje i zapewnienie o wspólnym trwaniu na modlitwie nie tylko w tej doniosłej chwili ale również w każdej minucie Twojej drogi ku Golgocie.

Świat pogrąża się w ateizmie , setki milionów wiernych oddala się od Boga porzucając rodzinny dom jakim był dla nich Kościół Chrystusowy. W tej jakże apokaliptycznie brzmiącej chwili Duch Święty sięga na kraniec świata, szukając w Twojej Osobie i Twej osobistej świętości natchnienia dla wiernych poszukujących Boga i prawdy. Twe imię to znak od samego Chrystusa , który jak przed wiekami tak i teraz wypowiada :Franciszku odbuduj mój Kościół.

Będąc z woli Pana pasterzem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie oraz Senioratu Misyjnego w Polsce pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość o naszej przyjaźni i chęci wspólnego prowadzenia wszystkich zagubionych na swoich życiowych drogach do Domu naszego Wspólnego Ojca w niebie. Niech Pan , który Cię powołał i przez znak Ducha Świętego obdarzył tym profetycznym imieniem wspomaga Cię w każdej godzinie Twego pontyfikatu.

Z wyrazami najwyższego szacunku w duchu braterskiej biskupiej miłości
Biskup Sylvester Bigaj (-)
Biskup PNCC w Kanadzie

SŁUGA DOBRY I WIERNY - KONIEC PONTYFIKATU BENEDYKTA XVI

  Benedykt XVI 28 lutego opuścił Watykan i udał się do Castel Gandolfo. Tam pozdrowił wszystkich z okna Pałacu Apostolskiego.

Papież powiedział:
Drodzy przyjaciele jestem szczęśliwy, że jestem z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą sympatią, która sprawia mi wielką przyjemność. Dziękuję za waszą przyjaźń, za waszą miłość.Wiecie, że ten dzień różni się od poprzednich. Do godziny 20.00 jestem papieżem Kościoła powszechnego, a później już nie. Będą po prostu pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swojej pielgrzymki na tej ziemi. Chciałbym jednak jeszcze z moim sercem, miłością, modlitwą, z moją refleksją, ze wszystkimi moimi siłami wewnętrznymi pracować dla dobra wspólnego, dobra Kościoła i ludzkości. Czuję, że jestem bardzo wspierany waszą sympatią. Idźmy razem z Panem, dla dobra Kościoła i świata. Dziękują. Teraz z całego serca udzielam wam mojego błogosławieństwa. Dziękuję, dobrej nocy wszystkim.

Wieli Post 2013

  Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do
największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
  W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności DuchaŚwiętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen
   Zachęcam do zapoznania się z Listem Pasterskim naszego Biskupa Sylwestra Bigaja przygotowany na Wielki Post, który pozwoli nam się przygotować do głębszego przeżywania tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pobierz pliki


2 luty 2013
Święto Ofiarowania Pańskiego


  Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele Zachodnim. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesjaze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).
Wszechmogący,
wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został
w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw,
abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.Amen

Powrócił do Domu Ojca...


  23 styczna 2013 roku o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie zmarł kard. Józef Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. W latach 1981-2004 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, w latach 1981–2009 Prymasem Polski, a od 2006 r. arcybiskupem seniorem archidiecezji warszawskiej.Miał 83 lata.Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę kardynała Józefa i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, * włącz go na wieki do ich społeczności.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2013

  Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia,
czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św.Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i
innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.
Przez Twój Krzyż, Chryste, pojednaj nas!Poza barierami, które dzielą jedną rasę od drugiej, białych od czarnych, Przez Twój Krzyż, Chryste, pojednaj nas! Poza barierami, które dzielą bogatych i biednych, przez Twój Krzyż, Chryste, pojednaj nas! Poza barierami, które dzielą narody o różnych religiach i ateistów od wierzących, przez Twój Krzyż, Chryste, pojednaj nas! Poza barierami, które dzielą chrześcijan różnych Kościołów
albo różnych orientacji teologicznych, przez Twój Krzyż, Panie, pojednaj nas! Poza barierami, które dzielą młodych i starych, przez Twój Krzyż, Panie, pojednaj nas! Daj nam, o Chryste, zobaczyć lęki i utajone uprzedzenia, które
są przeciwne naszym modlitwom publicznym, Uczyń nas zdolnymi do
odkrycia przyczyn walki, wyzwól nas od wszelkiego uczucia wyższość i niechęci. Naucz nas wszystkich wzrastać ku jedności razem ze wszystkimi dziećmi Boga na ziemi. Amen.

13 stycznia 2013 r.
Chrzest Pański

  W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji
bardziej rozpowszechniona jest nazwa Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś,
że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym
Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha
Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Amen.

6 stycznia 2013 r.
Objawienie Pańskie

  Przeżywamy tego dnia Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywaną Świętem Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy to Mędrcy przybywający ze Wschodu oddali pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu
oraz ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jednakże jest to także dzień, w którym Chrystus objawił światu swoją potęgę i chwałę, która rozbłysła niczym betlejemska gwiazda nad całym światem.
  Oświeceni chwałą Pana, przystąpmy do ołtarza – żłobka Pańskiego i niczym Trzej Królowie oddajmy Mu pokłon i złóżmy przed Nim swoje dary.


Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, + spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, *
zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

1 stycznia 2013 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki MaryiO Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,Twoje święte łono nosiło Emanuela, Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich. Ty jesteś ponad wszelką chwałąI wszelką chwałę przewyższasz.Bądź pozdrowiona,Boża Rodzicielko, radości aniołów,pełnią łaski przewyższająca wszystko, co o Tobie przepowiedzieli prorocy. Pan z Tobą, Tyś porodziła Zbawienie świata.Amen

    Ciebie Boga wysławiamy...


  Kończymy 2012 rok. Jaki był? Każdy z nas w cichości swego sumienia powinien odpowiedzieć Panu na to pytanie . Jaki był mój rok 2012?
  Mijający już za kilkadziesiąt godzin rok był z pewnością okresem wielkich doświadczeń spotkania z Bogiem.Był czasem wielkich uniesień duchowych których doświadczyliśmy. Był
równie z okresem wielkich i trudnych decyzji o podjęciu działań reformatorskich w Polsce. Za wszystkie sprawy które udało się Bogu przed Jego ołtarz przynieść pragniemy podziękować hymnem : Ciebie Boga wysławiamy. W pokorze serc przynosimy również Panu w chwili
kończącego się roku to wszystko czego nie udało się nam należycie zrobić i przeżyć . Przepraszamy Cię Panie za niezrozumienie i nienawiść tych ,którzy nas nienawidzą . Przepraszamy Cię za nich bo być może ich złość zaślepia im wolę właściwego oglądu rzeczywistości. Przepraszamy jednak przede wszystkim za nasze niedociągnięcia, zaniedbania i grzechy.
    Spraw aby Nowy 2013 Rok był okresem Twojego błogosławieństwa dla całego
świata, w tym dla Twojego Kościoła Powszechnego na korzeniach którego
rozwija się również nasza młoda narodowa latorośl. Błogosław Panie wszystkim Rodzinom i chroń nas od nieszczęść.

Dziękujemy Ci Panie za przeżyty rok...i prosimy błogosłąw nam w Nowym 2013 Roku. Szczęsliwego Nowego Roku:)
Niech Pan wszystkim błogoslawi

30 grudnia 2012 r.
Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Łk 2, 41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:
RodziceJezusachodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali,
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.Na ten widok
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to
uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».Lecz On
Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»Oni jednak nie
zrozumieli tego, co Im powiedział.Potem poszedł z Nimi i wrócił do
Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym sercu.Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.

Boże,Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, † spraw, abyśmy złączeni
wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty * i doszli
do wiecznej radości w Twoim domu.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Amen

Boże Narodzenie
 Anno Domini 2012


Łk 2, 1-14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż
nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w
polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokójludziom, w których ma upodobanie»
.Oto słowo Pańskie.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem pasterskim naszego Biskupa
Sylwestra Bigaja przygotowany na tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Niech umocni on naszą wiarę i wprowadzi nas w te radosne święta.


Pobierz pliki


List na Adwent AD 2012


Adwent (łac. adventus – przyjście) – w kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego
Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas
poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod
nazwą narodzin Chrystusa.

Zapraszmy do przeczytania listu naszego Biskupa Sylwestra, który w tym adwentowym czasie będzie dobrym przygotowaniem na przyjście Pana.


Rekolekcje Adwentow


 W Pierwszą Niedziele Adwentu 2 grudnia 2012 o godz
12 zapraszamy do naszej świątyni parafialnej w Kamiennej Gorze na rekolekcje adwentowe.
Rozpoczniemy uroczyście Mszą Świętą. Następne nauki będą w środe (5grudzień) i piątek (7grudzień). Rekolekcje poprowadzi ks.Grzegorz Wyszyński.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

25 listopada 2012 r.
XXXIV Niedziela zwykła
Uroczystość Chrystusa Króla


Ostatnia niedziela roku kościelnego (już za tydzień Adwent!), jest poświęcona Chrystusowi – Królowi Wszechświata.

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana:
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu»
.Oto słowo Pańskie.

2 listopada 2012
Dzień Zaduszny


Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z
pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez  żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy  świętej.Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele.

1 Listopada
Wszystkich Świętych


Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed
nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli
zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.


Mt 5, 1-12a
Osiem błogosławieństw
Słowa Ewangelii według świętego MateuszaJ:
Jezus,widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią
kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».Oto słowo Pańskie.

Październik miesiącem Różańca św.


 

Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest nie pewne. W ciągu lat wysuwano kilka hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w średniowieczu Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. Róża była w średniowieczu ulubionym symbolem Matki Bożej. Nazwę różaniec wyjaśnia też rozpowszechniony w kilku krajach Zachodu zwyczaj używania tego słowa na określenie pewnego ważnego składnika średniowiecznego stroju lub ozdoby: wieńca nakładanego na głowę. W XIII w. przeniesiono świecki zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu obyczajowość styka się legendą O wieńcu z róż dla Maryi czy O mnichu i wieńcu z róż. Zgodnie z nią pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w wiedzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowałaby się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec.

Na powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj odmawiania przez mnichów Psałterza. We wczesnym średniowieczu jednak nieliczni posiadali rękopisy z Psalmami i byli wstanie zrozumieć ich łacińską wersję. Pozostali co najmniej od X w. mieli zwyczaj odmawiać w miejsce Psalmów odpowiednią liczbę "Ojcze nasz" lub późnej od XII w. także "Zdrowaś Maryjo". Pierwsze znane świadectwo powtarzania "Zdrowaś Maryjo" pochodzi najwcześniej z IX w., a w XIII w. powszechne stało się powiązanie tej modlitwy z "Ojcze nasz". Od XIV w. zaczęto dodawać do Ave imię Jezus oraz końcowe Amen. W ten sposób "Zdrowaś Maryjo" stało się we właściwym sensie modlitwą do Jezusa, gdyż zostało związane z kultem Imienia Jezus. Konkretna forma tej modlitwy z medytowaniem poszczególnych tajemnic rozwinęła się w początku XV w. w trewirskim klasztorze kartuzów św. Albana. Natomiast w 1573 r. Grzegorz XIII ustanowił na pierwszą niedzielę października uroczystość różańcową.

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Zarówno struktura jak i treść tajemnic mają korzenie biblijne. Z ewangelicznej struktury wynika chrystocentryzm różańca, który wiąże się z wymiarem mariologicznym i eklezjalnym, gdyż celem tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest "matką członków Chrystusowych". W pewien sposób Kościół patrzy na życie i działanie Jezusa z perspektywy Maryi.

Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".

 

Zachęcam do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa.


Konsekracje biskupie

   
Dnia 14 września 2012 roku w katedrze św. Stanisława w Scranton w USA odbędą się święcenia biskupie dwóch kapłanów Polskiego Narodowego katolickiego Kościoła. Księżom Biskupom-elektom Bernardowi Nowickiemu i Stanley'owi Bilinskiemu,którzy zostali powołani na następców Apostołów dnia 22 czerwca2012 roku podczas specjalnego synodu Kościoła w Scranton w USA gratulujemy i wypraszamy Boże błogosławieństwo.

Boże błogosław nowym biskupom i miej w opiece cały Polski Narodowy Katolicki Kościół.
Jezu, błagamy Cię teraz szczególnie za naszych biskupów. Pociągnij ich za Sobą do końca! Daj im światło Ducha Świętego potrzebne do rozwiązywania najważniejszych spraw naszego Kościoła. Daj im miłość, siłę, delikatność, ale i zdecydowanie przy podejmowaniu najtrudniejszych decyzji. 
Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nich. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.Amen

15 sierpnia 2012
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyWielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


3 lipca 2012
ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

   Św. Tomasz nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki się osobiście nie przekonał, że Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał, wyznał paschalną wiarę Kościoła: "Pan mój i Bóg mój"Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem; pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa. Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności i siebie samych uświęcili oraz odkupionych krwią Chrystusa. Amen

29 czerwca 2012
Św. Apostołów Piotra i Pawła


   Obchodzimy dziś uroczystość dwóch wielkich Apostołów - Piotra i Pawła. Obydwaj byli wielkimi Apostołami, głosili orędzie Zmartwychwstałego wśród gmin żydowskich i pogan. Jako dwa filary wiary stali na straży depozytu wiary Kościoła. Obydwaj oddali swoje życie Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską z ręki rzymian. 


MODLITWA 
Święci Apostołowie Pawle i Piotrze,
uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą,
zaparcie się samego siebie,
cierpliwość w przeciwnościach,
gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków,
czystość serca,
oddanie się woli Bożej
i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci.
Amen.


27 czerwca 2012
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

   Najświętsza Maryja Panna, przez to, że stała się Matką Odkupiciela i współcierpiała z umierającym na krzyżu swoim Synem, w sposób szczególny współdziałała w dziele zbawienia świata. Dlatego stała się też naszą Matką w porządku łaski. Ponieważ macierzyństwo to trwa nieprzerwanie, nadal słusznie nazywa się Maryję Matką Nieustającej Pomocy.
   Pośród wielu obrazów Bogarodzicy szczególnie wyróżnia się Jej obraz określany mianem Nieustającej Pomocy. Pod koniec piętnastego wieku przywieziono go z wyspy Krety do Rzymu i za pontyfikatu Aleksandra VI umieszczono w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Merulana. Przez trzy wieki doznawał tutaj od wiernych czci publicznej. Gdy przez zmienne koleje losów kościół św. Mateusza uległ zniszczeniu, sławny obraz pozostawał przez jakiś czas w ukryciu. Nie bez szczególnego zrządzenia Bożej Opatrzności obraz ten został odnaleziony i na polecenie papieża Piusa IX przywrócony do kultu publicznego dekretem z dnia 11 grudnia 1865 roku. Uroczyste wprowadzenie do kościoła Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa Liguoriego odbyło się 26 kwietnia 1866 r., a 22 czerwca 1867 r. miała miejsce koronacja. Od tego czasu obraz zasłynął tak wielkimi i licznymi łaskami, że jego kult rozpowszechnił się szeroko po całym świecie.O Matko Nieustającej Pomocy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twojego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.
(Chwila modlitwy w milczeniu)
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.Nowi Biskupi

    Gratulujemy Księżom Biskupom-elektom Bernardowi Nowickiemu i Stanley'owi Bilinskiemu,którzy zostali powołani na następców Apostołów dnia 22 czerwca2012 roku podczas specjalnego synodu Kościoła w Scranton w USA. 

      Boże błogosław nowym biskupom i miej w opiece cały Polski Narodowy Katolicki Kościół.
Jezu, błagamy Cię teraz szczególnie za naszych biskupów. Pociągnij ich za Sobą do końca! Daj im światło Ducha Świętego potrzebne do rozwiązywania najważniejszych spraw naszego Kościoła. Daj im miłość, siłę, delikatność, ale i zdecydowanie przy podejmowaniu najtrudniejszych decyzji. 
Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nich. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.


24 czerwca 2012
Narodzenie św. Jana ChrzcicielaBoże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, + udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
                                                (z kolekty mszalnej)

           Św.Janie Chrzcicielu módl się za nami


16 czerwca 2012
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

    Maryja pośród codziennych zajęć jakie wykonywała w domu, potrafiła również zachowywać i rozważać w swym sercu słowa, jakie usłyszała do Syna. Była i jest wzorem dla każdego z nas, jak podczas codziennych rutynowych zajęć można poświęcić czas na refleksję nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.
15 czerwca 2012 
 Najświętszego Serca Pana Jezusa


    Serce to w języku Pisma Świętego miejsce, gdzie rodzą się wszelkie pragnienia człowieka, jego zmysły, uczucia, gdzie się wyraża całe jego wnętrze. Serce to miejsce najgłębszego spotkania z Bogiem. Dziś uwielbiamy Jezusa Chrystusa za miłość Jego Serca posłusznego aż do śmierci, przebitego włócznią żołnierza. Serce, z którego miłości narodził się Kościół. Za tę miłość dziękujemy dzisiaj, grzeszni i słabi ;udzie. Chciejmy z niej czerpać w tej Eucharystii nieskończone i niewyczerpane bogactwo.13 czerwca 2012 
 Św. Antoniego z Padwy 
Prezbitera i Doktora Kościoła

   Św. Antoni Padewski pochodził z Portugalii. Wstąpił do kanoników św. Augustyna, ale poruszony śmiercią franciszkańskich misjonarzy, przeniósł się do zakonu franciszkanów. Pracował jako misjonarz w Maroku. Św. Antoni dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i profesor teologii. Pod koniec życia osiadł w Padwie, gdzie zmarł w wyniku nadmiernego obciążenia pracą apostolską. Już w rok po swojej śmierci, został kanonizowany ze względu na liczne cuda, jakie dokonywały się za jego wstawiennictwem.


11 czerwca 2012 - Św. Barnaby ApostołaŚw. Barnaba z pochodzenia był Cypryjczykiem, urodził się w żydowskiej rodzinie. Jak możemy się dowiedzieć z kart Pisma Świętego, był człowiekiem dobrym, pełnym wiary i Ducha Św. Do niego to udał się Paweł po swoim powołaniu przez Jezusa pod Damaszkiem. Był wielkim ewangelizatorem pogan, podobnie jak Paweł był za tym, by nie nakładać na nawróconych obowiązku zachowywania prawa Mojżeszowego, zachęcając jedynie do przyjęcia chrztu i życia Ewangelią.

             7 czerwiec 2012
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
                (Boże Ciało)    W dniu dzisiejszym podobnie jak w Wielki Czwartek, wracamy myślą do tych chwil, gdy „Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” „A gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im”. Wchodzimy dziś do Wieczernika i patrzymy oczyma wiary i miłości, aby miłość rozjaśniła nas swoim blaskiem. Jezus, żegnając się ze swymi uczniami, pozostaje z nimi pod osłoną znaków chleba i wina, zostaje w Eucharystii. Wyznajemy dziś wiarę w Jego obecność w tym Sakramencie, kiedy niesiony w procesji „zgody nasze widzieć przychodzi”. „Jezus przychodzi, troski nam osłodzi... Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana...”


Czerwiec - Miesiąc Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa 


Czerwiec to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Przed nami nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego.
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami". Ta ideowa uroczystość nie cieszyła się początkowo przychylnością Stolicy Apostolskiej, która po długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 1856 r. dla Kościoła.
W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju. Kościół kultywuje tradycje nabożeństw czerwcowych, na których gromadzą się licznie czciciele serca Jezusowego.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Jezu cichy i pokornego serca.

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa - Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W: Amen.

NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
3 czerwiec 2012


Sprawowanie każdej eucharystii rozpoczynamy znakiem krzyża i imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – w imię Najświętszej Trójcy. Dziś czynimy to w wyjątkowy sposób; obchodzimy bowiem uroczystość trójcy Świętej. Bóg, niezbadany w swoich drogach i niezgłębiony w tajemnicy swojego wewnętrznego życia, objawia nam siebie w Tym, którego posłał na świat, w swym Synu Jednorodzonym Jezusie Chrystusie. Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy, zespala w miłości Ojca i Syna. Słowo i Eucharystia tylko w części odsłaniają nam tajemnicę Trójcy. Dopiero kiedyś, w świetle nowego życia, po drugiej stronie brzegu, ujrzymy Boga takim, jakim jest, twarzą w twarz. Zostaliśmy bowiem stworzeni i powołani po to, aby na wieki mieć udział w życiu samego Boga. Niespokojne jest nasze serce, dopóki w Nim nie spocznie. Czytania mszalne i Biblia online:
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych